Eteen ja ylös...

su 7. kesäkuuta 2015 17.03.00

Kuluva vuosi on monella tavalla mielenkiintoinen ja haasteellinen. Syntyneiden ravialueiden tulee kehittää yhteistyötään ja siirtää tehtyjä suunnitelmia käytäntöön. Pelitoiminnassa pitää saada nousua aikaan. Näin, olipa tulevaisuus omassa tai yhdessä yhteisessä yhtiössä. Hevoskasvatuksen alamäki tulee päättää ja kasvatus tulee saada uuteen nousuun. Nyt tarvitaan uskoa tulevaisuuteen ja hyvää yhteis- ja hevoshenkeä.

Suomen historiassa on totuttu tekemään asioita yhdessä. Talvi- ja jatkosodasta selvittiin ainoastaan voimakkaan tahdon ja yksituumaisuuden avulla. Kun maata jälleenrakennettiin ja siirtolaisväestöä asutettiin, tarvittiin paljon hyvää ajattelua ja lähimmäisenrakkautta. Onneksi näitä silloin löytyi. Kerrotut historialliset tapahtumat eivät ole kovin kaukana. Onko joku muuttunut ? Eikö ihmisissä enää ole samaa henkeä kuin noina vaikeina aikoina. Ei asiat näin synkästi ole. Todennäköisesti kysymys on tavasta ajatella. Mitä pidetään tärkeänä ja miten toimitaan. Nykyihmisellä on kiire ja elämän tärkeitä asioita mitataan toisenlaisilla arvoilla kuin ennen. Monestikaan ei itse elämän kannalta niin tärkeillä.

Suomen raviurheilulla on mahdollisuus menestyä. Pitkät perinteet hevostaloudessa ja hevosen aiempi merkitys Suomelle antavat hyvän pohjan oikealle ajattelulle. Raviurheilu tarvitsee oikean perustan ja arvomaailman. Raviurheilun tärkein arvo on hevonen. Hevosta ja sen saavutuksia tulee kunnioittaa. Tämä tulee näkyä kaikessa raviurheiluun liittyvässä toiminnassa. Ravi-ihmisten tulee hevosen lisäksi kunnioittaa toisia ravi-ihmisiä. Yhteiseen asiaan liittyvät mielipiteet ovat tärkeitä, vaikka ne eivät vastaisikaan omia käsityksiä. Erimieltä oleminen ja riiteleminen ovat kaksi eri asiaa.

Nykyajassa on paljon hyvää. Vanhoista asioista voi oppia ja perinteitä pitää kunnioittaa, niihin ei kuitenkaan saa jäädä kiinni. Kaikki kehittyminen edellyttää uutta ja uudenlaista ajattelua. Vanha ja uusi voi toimia yhdessä. Yleensä näin saadaan aikaan hyvä lopputulos. Tarvitaan myös jotakin muuta. Sisua ja periksi antamattomuutta.

Elastinen laulaa menestyshitillään Eteen ja ylös kannustavasti yrittämisestä ja sisukkuudesta. Me ravi-ihmiset voisimme ottaa mallia tästä hienosta esityksestä:

Jatkan jaksan, vaikka väkisin
jos ois helppoo, kaikki tekis niin
mus on voima, jota en voi ammentaa
pusken täysii aina vaan
mun ei täydy, vaan mä saan
Katse eteen ja suupielet ylöspäin
teen vastoinkäymisistä voimaa
katse eteen ja suupielet ylöspäin
antaa tulla, kestän kyllä
periks en tuu antamaan.

Kari Eriksson