Peliyhtiöasiaa ja muuta ajankohtaista

ma 1. kesäkuuta 2015 17.05.00

Ikävistä asioista on ikävä puhua ja yhtä ikävä kirjoittaa. Valitettavasti asiat eivät muutu hyväksi niistä vaikenemalla. Sama koskee asioista päättämistä, raviurheilun kannalta ns. ravipolitiikkaa. Ravipäättämiseen on liittynyt ikäviä asioita menettely- ja toimintatapojen suhteen. Osittain näiden asioiden vuoksi raviurheilu on nyt vaikeuksissa. Lukujen valossa tilanne on enemmän kuin huolestuttava. Hyvästä vuodesta 2008 vuoteen 2014 lähes kaikki tärkeät mittarit osoittavat miinusta, ja vieläpä aika paljon. Raviurheilun raha tulee pelaamisesta. Ravipeleihin liittyvä liikevaihto on laskenut mainittuna aikana per vuosi 37,4 miljoonaa euroa. Laskua prosenteissa 13,9 %. Kysymys ei voi olla pelkästään yleisen taloustilanteen heikkoudesta. Tämä johtopäätös on tehtävä jo sen vuoksi, että mainittuna aikana Veikkauksen liikevaihto on kasvanut 25 % ja vuonna 2014 Veikkauksen tulos on ollut paras moniin vuosiin.

Omassa peliyhtiössämme on aiempina vuosina tehty virhearviointeja ja osittain selviä virheitä. Viimeisin tapahtui ravipelien haltuunoton yhteydessä. Uskottiin, että pelipisteitä lisäämällä saadaan lisää myyntiä. Tämähän toimii useimmissa vähittäiskaupoissa, jäätelökioskeissa jne., mutta ei raviurheilussa. Ravipelit vaativat asiantuntemusta ja taitoa. Uudet peliasiakkaat tarvitsevat opastusta, jota marketin kiireisen info-pisteen vaihtuva myyjä ei kykene antamaan. Hankkeeseen tarvittiin tietenkin rahaa. Tämä otettiin pääosin raviradoilta. Mm. Oulun raviradan osalta tämä tarkoitti suurta leikkausta tototuotoista. Epäonnistuminen strategiassa heikensi myös merkittävästi oman peliyhtiön asemaa. Rahoituspuskurit jouduttiin purkamaan ja yhtiön kassa kävi ohueksi. Varojen hupeneminen taas tarkoitti ja tarkoittaa vähemmän mahdollisuuksia panostaa pelimyyntiin ja pelien markkinointiin.

Nyt ravipelien asema on noussut uudelleen esille. Luulen itse, että tähän on osittain ollut johtamassa raviurheiluun ja peliyhtiöön liittyvä päätöksenteko ja riitely. Fintoton hallituksesta puolet valitaan Suomen valtion toimesta, kuten myös hallituksen puheenjohtaja. Tiedonkulku siitä, mitä raviurheiluun kuuluu, tapahtuu nopeasti jo pelkästään tämän rakenteen vuoksi. Kysymys kuuluu, yritämmekö säilyttää oman peliyhtiön vai menemmekö osaksi yhtä isoa peliyhtiötä. Tähän kysymykseen tulee vastata aika pian, todennäköisesti kuluvan kesän aikana.

Parlamentaarisen komitean selvityksen mukaan raviurheilulle olisi luvassa uuden ison peliyhtiön tuloksesta 4 %. Tämä tarkoittaisi tulopuolen osalta paluuta hyvää vuoteen 2008. Nythän ravipelien osuus kaikkien rahapelien liikevaihdosta on 3,7 %. Nämä käsitteet on syytä huomioida, tulos / liikevaihto eli ensin mainittu se, mitä jää viivan alle ja jälkimmäinen se mitä on kokonaismyynti. Ravipelien nykyinen liikevaihto ei oikeuttaisi mainittuun prosenttiosuuteen. Suurin kysymys on se, miten pelimyynti saadaan kasvamaan, kun samalla resursseja vähennetään. Pelikasvun pitäisi olla vähintään 6 % vuodessa, kun se nyt alkuvuoden osalta on ollut 3 % miinuksella.

Ravi-ihmiset ovat kiireisiä ja yleensä myös äkkinäisiä. Asioihin halutaan ottaa nopeasti kantaa, usein ajattelematta asiaa kokonaisuutena. Jo nyt peliyhtiöasiaan on muodostunut kaksi leiriä. Tämä vaikka asiasta ei vielä ole kunnollista tietoa. Osin näillä kannanotoilla on jo ollut huonoja seurauksia. Ihmisten epävarmuus ja osin epäluulo ravipelejä kohtaan on kasvanut ja pelivaihdot ovat laskussa. Mikäli jatkossa yhteiseen yhtiöön mennään tai siitä edes neuvotellaan, ei neuvotteluasemat parane voimakkailla etukäteiskannanotoilla.

Raviurheilu on kokonaisuus, joka vaatii jokaista osa-aluettaan. Hevoskasvatus on syöksykierteessä. Edelleen vertailuvuosina 2008 – 2014 hevoskasvatus on romahtanut. Syntyneiden suomenhevosvarsojen määrä on laskenut 37 % ja lämminveristen 27 %. Tahti on kiihtyvä eikä toiveita paremmasta ole näkyvissä. Myös tuontihevosten määrä on romahtanut lähes puoleen.

Raviurheilulla ei enää ole varaa huonoihin päätöksiin. Ratkaisujen tulee olla harkittuja ja perusteltuja. Ja kun päätöksiä tehdään, ne tehdään yhdessä ja niiden takana seistään.

Kari Eriksson