Pohjoinen ja Pohjanmaa – Raviurheilun uusi perusta

ma 28. heinäkuuta 2014 17.18.00

Oulu, Kajaani, Kaustinen, Rovaniemi, Tornio, Seinäjoki, Vaasa ja Ylivieska ovat lähdössä ensimmäisenä Suomen Hippoksen ravialueita koskevaan pilottihankkeeseen. Tarkoitus on nopealla aikataululla selvittää ratojen ja koko ravialueen yhteistyömahdollisuudet sekä yhteistyön edut raviurheilulle. Ajattelutapa on toinen, mitä se oli aiemmassa hylätyssä rataluokitus-luonnoksessa. Keskusjärjestö ei kerro eikä määrää raviratojen luokkaa tai asemaa. Vastuu ravialueen hyvinvoinnista ja kehittämisestä jää alueen raviradoille. Luonnollisesti tämä edellyttää sitä, että ravialueelle tarjotaan riittävä mahdollisuus tehdä itsenäisiä päätöksiä ja taloudelliset edellytykset selvitä vastuusta.

Ravialueyhteistyön selvitys alkaa alueen raviratojen, Hippoksen ja Fintoton välisestä yhteispalavereista. Selvitystyö käydään konsulttitoimisto Eeran jo tekemän valtakunnallisen selvitystyön pohjalta, Eeran konsultin ohjaamana ja avustuksella. Tarkoitus on löytää alueelliselle yhteistyölle järkeviä ja asianomaiselle ravialueelle ja raviradoille sopivia yhteistyömuotoja. Samalla selvitettäväksi tulee se, millä tavalla, minkälaisella hallinnolla, ravialueen päätöksiä tullaan jatkossa tekemään.

Miksi yhteistyö on tärkeää ja tarvitaanko sitä ? Raviurheilussa on totuttu pärjäämään yksin, ja hakemaan yhteistyötä ainoastaan silloin, kun siitä on nimenomaista hyötyä omalle asialle. Aika on nyt toinen. Raviurheilu elää historian syvintä lamaa. Muuttuva yhteiskunta ja ihmisille tarjolla oleva laaja vapaa-ajan tarjonta, asettaa raviurheilun vaikeaan tilanteeseen. Myös ravipeleille löytyy kilpailijoita kotimaasta ja kotirajojen ulkopuolelta. Tämän päivän raviurheilussa mitään ei voi pitää itsestään selvyytenä, ei edes omaa peliyhtiötä. Kaikesta on taisteltava ja kaiken eteen tulee tehdä paljon työtä. Raviurheilun tulee kyetä yhteistyöhön ja myös näyttämään ulospäin yksimielisyyttä ja hyvää henkeä. Perinteinen riitainen ravikenttä on heikko ja altis ulkopuolisille hyökkäyksille. Yhteistyö on tärkeää sekä valtakunnan ravipolitiikassa että ravialueen sisällä ja ravialueiden välillä.

Mikä on visio Pohjoinen – Pohjanmaa ravialueesta. Ehkä tätä on liian aikaista miettiä. Asia on kuitenkin mielenkiintoinen, joten annetaan ajatuksen lentää. Itse näkisin tulevan seuraavalla tavalla.

Tarkoitus on rakentaa toimiva ja kehittyvä ravialue, jossa jokaisella raviradalla on pysyvä paikkansa sekä mahdollisuus palvella parhaalla tavalla alueen hevosenomistajia, raviammattilaisia, raviyleisöä ja pelaajia. Ravirata on alueellisen harrastustoiminnan keskus ja sellaisena kallisarvoinen. Kaikkien ravialueen raviratojen tulee menestyä. Hyvällä ravikalenterilla ja asianmukaisella kilpailupäivien jaolla sekä yhteistyöllä, ravialueen ja alueen raviratojen toimivuus ja kehitys voidaan turvata.

Ravialueen hallinto voisi perustua osakeyhtiömuotoon. Kaikilla raviradoilla olisi edustus uudessa yhtiössä. Pyrkimyksenä olisi ratkaista asiat yhteisen edun vaatimalla tavalla. Tehtäviä ja vastuuta voitaisiin jakaa ja vaihdella raviratojen edustajien kesken. Päämäärä on päätöksenteossa, ei päättäjissä tai heidän henkilöissään.

Ravialueen sisällä pyrittäisiin tehtäväjakoon sektoreittain siten, että mahdollisesti yksi taho vastaisi koko ravialueen kilpailutoiminnasta, toinen pelitoiminnan kehittämisestä ja ehkä kolmas markkinoinnista jne. Kaikissa näissä olisi paljon tehtävää. Tietenkin lopulliset päätökset tehtäisiin yhdessä. Miltä tuntuisi Pohjoinen – Pohjanmaa suurkilpailu hyvällä palkinnolla. Tai se, että pelitoiminta, joka kattaa 85 % raviurheilun tuloista, saataisiin koko ravialueella kunnolliseen tilaan. Markkinoinnissa voitaisiin luoda koko ravialuetta koskevia kampanjoita nykyisen loimimyynnin ohella. Nimenomaan tällä sektorilla voisimme saada paljon aikaan.

Valtakunnan päätöksenteossa yhteistyöllä on suuri merkitys. Hippoksen säännöt ovat myös muutoksen kohteena. Luultavasti nimenomaan päätöksenteossa tullenee tapahtumaan muutoksia . Todennäköisesti päätöksenteko tulee keskittymään raviradoille, olipa ravien järjestäjänä hevosyhdistys, kuten Oulussa tai hevosjalostusliitto, kuten Seinäjoella. Mikäli käy, kuten ennustan, tuleva ravialueemme on uudessa päätöksentekotavassa hyvässä asemassa. Aiottu ravialue kattaa 40 % Suomen maakuntaradoista. Ravialueen koossa taidamme päästä yli puolen Suomen. Suuri on kaunista ja tällaista kokoonpanoa on hankala ohittaa valtakunnan päätöksenteossa.

Ilmoittautumisten keskittäminen, yhteiset hankinnat ja monet suuret sekä pienet kysymykset voivat olla yhteistyön kohteena. Saavutettavat säästöt keskitetään tärkeimpään, kilpailutoimintaan. Mitä vaan voidaan saavuttaa, jos yhteistä ajattelua löytyy. Pohjois – Pohjanmaa ravialue aloittaa yhteisen sävelen etsimisen lokakuussa 2014. Mitä tulevaisuus tuo tullessaan, sitä emme vielä tiedä. Jos kaikki onnistuu, tästä voi kehittyä jotakin täysin uutta. Haluammeko tavoittaa Ruotsin myös raviurheilussa tai ehkä ajaa hetken rinnalla ja mennä ohi. Se kaikki on meistä itsestä kiinni. Yhteistyöllä meillä on siihen mahdollisuus.

Kari Eriksson