Ravihimmelöintiä

to 14. maaliskuuta 2019 14.37.00

Kirjoitus on julkaistu aiemmin Ravinetti-sivustolla.

Ravi-ihmiset ja ravipäättäjät ovat tulevaisuuteen uskovia ihmisiä. Näin ainakin 
haaveissa ja suunnitelmissa. Hippoksessa on aloitettu tulevaisuuteen liittyvä työ, tämä useamman eri aloille keskittyvän toimikunnan toimesta. Kysymys ei ole varsinaisesti Hippoksen ohjaamasta työskentelystä, vaan erikoisella tavalla alun saaneesta ja siitä kehittyneestä hankkeesta.

Alkusoitto asialle lähti Hippoksen valtuuskunnasta. Valtuuskunta halusi lisätä osallistumistaan uusien asioiden ideointiin. Valtuuskunta päätti ponnen, jossa se valitsi tietyt henkilöt valitsemaan valtuuskunnan sisältä kuusi henkilöä toimikuntaan. Uuden elimen tarkoitus oli ideoida ja sparrata Hippoksen hallitusta parempiin saavutuksiin sekä samalla parantaa yhteydenpitoa hallituksen ja valtuuskunnan välillä.

Kuten usein käy, ei käynyt kuten ajateltiin. Valitsemiseen valitut henkilöt valittiinkin itse toimikuntaan ja lisäksi mukaan jäseniä, jotka eivät olleet valtuuskunnan jäseniä. Myöhemmin valtuuskunnan jäsenten puututtua asiaan Hippoksen hallitukselle osoitetulla "nootilla", perustettiin alkuperäisen ajatuksen mukainen toimikunta valtuuskunnan jäsenistä. Nyt toimikuntia oli siis jo kaksi.

Ensin mainittu, itsensä tulevaisuustoimikunnaksi nimennyt, on taas perustanut viisi uutta toimikuntaa ja tehnyt itsestään uusien toimikuntien ohjausryhmän. Tuloksia työstä on kuuleman mukaan odotettavissa jo valtuuskunnan kevätkokouksessa.

Hevostalouteen ja raviurheiluun liittyvät asiat ovat pitkälti samat, mitä ne olivat Hipposta perustettaessa. Raviurheilu on menestynyt ja taantunut yhteiskunnan yleisen kehityksen mukana ja mukaan. Vuoden 2008 jälkeen raviurheilussa ei ole ollut hyviä vuosia. Mittarit ovat alaspäin, osa aika jyrkässä kulmassa. Erityisesti raviratoihin muutokset ovat koskeneet voimakkaasti.  Keskeneräisiä ja epävarmoja asioita on paljon.

Myös lähitulevaisuus on tulevaisuutta. Keskeneräiset asiat tulisi päättää ja tarpeellisia muutoksia tulisi saada aikaan. Raviurheiluun liittyvä päätöksenteko-organisaatio on tällä hetkellä ainoa saareke valtakunnassa, joka on pysynyt muuttumattomana. Rakenteisiin ja selviämisen/menestymisen mahdollistaviin asioihin tulisi kiinnittää huomiota. Perustetut toimikunnat eivät voi luvata tuloksia eivätkä kantaa vastuuta. Vastuu tarpeellisista päätöksistä on Hippoksen hallituksella ja viime kädessä valtuuskunnalla. Todellisten päättäjien tulee tehdä päätökset realiteettien mukaan. Haaveilu, niin mukavaa kuin se onkin, ei auta todellisessa päätöksenteossa.

Joku ilkeämielinen on sanonut, että politiikassa perustetaan toimikunta, kun asiaa halutaan siirtää, eikä vastuuta päätöksistä uskalleta kantaa. Ja jos vastuuta siirretään tarpeeksi paljon, syntyy himmeli, joka koostuu toimikunnista, ohjausryhmistä ja muista vastaavista elimistä. Päätökset ja päätöksentekijät hämärtyvät tässä järjestelmässä.

Onko himmeli-ajattelu tulleet osaksi myös ravipäätöksentekoa? Toivottavasti ei. Aika ja haasteet vaativat ratkaisuja ja päätöksiä. Himmelöinti ei kuulu raviurheiluun

Kari Eriksson