Raviurheilu suuren muutoksen edessä

ke 21. toukokuuta 2014 21.01.00

Yleensä hyvä päätöksenteko edellyttää asianmukaista organisaatiota ja menettelyä, jossa päätöksiä kyetään tekemään sujuvasti ja tarpeen vaatiessa nopeasti. Kotimaisessa raviurheilussa päätöksentekomenettely on ollut kankeaa ja osin jopa vaikeaa.

Kun Suomen Hipposta luotiin, Suomen Ravirengas ja Hevosjalostuliitot otettiin mukaan tasapuolisesti Hippoksen valtuuskuntaan. Ristiriita oli jo alun perin olemassa. Tuohon aikaan hevosjalostus ei tähdännyt niinkään raviurheilun kehittämiseen kuin muihin päämääriin. Hippoksen yleinen kokous taas pitää sisällään historiallisia hevosseuroja. Osa jopa sellaisia, joiden käytännön toiminta on päättynyt. Hippoksen hallituksen jäsenistön määräämiseen ei ole olemassa erityisiä sääntöjä. Tämä taas johtaa helposti tilanteisiin, joissa sopimuksilla ja lehmänkaupoilla päätetään arvokkaan elimen jäsenet. Pohjois-Suomen kannalta tilanne on tällä hetkellä se, että meillä ei ole edustusta Hippoksen eikä Fintoton hallituksissa. Onneksemme Samuli Pohjamo on Hippoksen valtuuskunnan puheenjohtaja ja hänellä on sekä vaikutusvaltaa että mahdollisuus olla läsnä hallitusten kokouksessa.

Luultavasti kaikki raviurheilun päättäjät tietävät ja tunnustavat, että nykyinen päätöksenteko- järjestelmä ei vastaa nykyaikaa ja sen muuttuvia tilanteita. Asioita tulisi pystyä päättämään nopeasti ja asioihin tulisi kyetä reagoimaan heti, kun siihen on tarvetta. Mm. tähän ongelmaan on haettu apua Suomen Hippoksen tilaamalta konsulttitoimisto Eeran selvitykseltä. Se, mihin selvitys johtaa ja mitkä ovat mahdolliset konkreettiset muutokset, selviää kuluvan vuoden aikana.

Hyviä päätöksiä voi tehdä vaikeinakin aikoina. Raviväkeä yhdistää yhteinen asia ja siinä pitäisi olla meille kaikille tavoitetta ponnistella yhdessä. Myös vaikeat ratkaisut, jotka liittyvät taloudellisesti tiukkaan tilanteeseen ja sen mukanaan tuomiin rasitteisiin, on kestettävä yhdessä. Kaikki elämä, myös raviurheilu on jatkuvaa muutosta, jossa hyvät ja huonot ajat vaihtelevat. Raviurheilu muodostaa poikkeuksen muusta ainoastaan siten, että raviurheilussa uskon menettäminen näkyy useita vuosia. Vähentynyt kasvatus, hevosten vähentäminen ja harrastustoiminnan hiipuminen ei näy vain huonona vuotena, vaan useina vuosina huonon vuoden jälkeen. Nyt tarvitaan uskoa hevoskas- vatukseen ja raviurheiluun, vain siten raviurheilun tulevaisuus voidaan turvata.

Eeran konsulttiselvitys on tärkeä osa muutosprosessia. Jos me hevosihmiset olemme kerran pärjänneet hevosella valmentamalla ja toimimalla tietyllä tavalla, uskomme helposti, että tämä sopii kaikille. Näinhän asia ei ole, ihmiset ja myös hevoset ovat erilaisia. Itse asiassa elämän rikkaus on erilaisuudessa ja sen ymmärtämisessä. Raviurheilussa on mukana monenlaisia ihmisiä ja monenlaisia ravureita. Jokaisella on oma tapansa harrastaa tai harjoittaa tätä jaloa urheilua. Jos me jaksamme muistaa, että jokainen harrastaja, ammattilainen, peluri, ravikatsoja ja tietenkin ykkösasia hevonen, ovat tärkeitä raviurheilulle, on ehkä erilaisuus ja erilaiset mielipiteet helpompi ymmärtää. Raviurheilun muutos ja siihen liittyvät uudet asiat tulee myös voida hyväksyä.

Kari Eriksson