Yhteen peliyhtiöön

to 31. maaliskuuta 2016 08.42.00

Suomen Hippoksen valtuuskunta teki 16.3.2016 historiallisen päätöksen. Oman peliyhtiön Fintoton toiminta tulee lakkaamaan ja hevospelit siirtyvät valtion kokonaan omistamalle peliyhtiölle. Uuden peliyhtiön on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2017.
Asian historiallisuus huomioiden, asian käsittelyvaiheita on syytä käydä läpi tarkemmin. Ennen valtuuskunnan kokousta pidettiin Hippoksen hallituksen kokous. Kokouksen pääaihe oli luonnollisesti peliyhtiöasia. Valtion taholta oli toimitettu esitys yhteen peliyhtiöön menemisen ehdoista sekä luonnos uudesta arpajaislaista. Ehdotukseen sisältyi tieto siitä, että mikäli Fintoto jää itsenäiseksi, sillä ei ole mahdollisuutta kehittää digi- ja hybridipelejä. Mielipiteet esityksestä jakautuivat hallituksessa ja hallitus äänesti asiasta. Äänin 4 – 3 hallitus hylkäsi valtion esityksen. Edelleen hallitus esitti vastaesityksen, jossa Fintoton osalta vaadittiin käypä kauppahinta, varmuus siitä, että luvattu tuotto-osuus täyttää kymmenen vuoden ajan oletetun tuoton ja että Suomen Hippos saa päättää itsenäisesti tuoton jakamisesta. Maksatus olisi voinut tapahtua maa- ja metsätalouministeriön kautta.

Valtuuskunnan kokouksessa oli valtion kantaa esittelemässä sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg ja tulevan uuden peliyhtiön hallituksen puheenjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo. Nerg totesi esityksensä aluksi, että vastaesitykseen ei tulla suostumaan miltään osin ja että valtuuskunnan tulee tehdä päätös asiasta kyseisenä päivänä, Suomen hallitus tulisi Nergin mukaan käsittelemään asiaa seuraavana päivänä . Lisäksi Nerg kertasi sen, että mikäli Fintoto jäisi uuden peliyhtiön ulkopuolelle, digipelit ( myös hevos- ja raviaiheiset virtuaalipelit ) olisivat yksin uuden peliyhtiön hallussa. Huonona asiana tuli tietoon myös se, että itsenäisen Fintoton valvontamaksut nousisivat huomattavasti. Hyviä asioita ei Nergin esityksessä itsenäiselle Fintotolle ollut juuri luvassa.

Olli-Pekka Kallasvuon esityksestä tuli esille hänen innostuksensa raviurheilua kohtaan. Kallasvuo katsoi yhden peliyhtiön olevan suuri mahdollisuus suomalaiselle raviurheilulle. Kallasvuo myös lupasi, että uudessa peliyhtiössä tullaan ravipelaamista ja siihen liittyviä asioita kehittämään oma sektorinaan siten, että tästä koituu hyötyä raviurheilulle ja hevostaloudelle.

Itse ihmettelen sitä, kuinka nopeasti ihmisten kannat voivat muuttua. Kun muutama vuosi sitten Veikkauksen hallinnassa olevat ravipelit siirtyivät Fintotolle, raviväki oli yhtä mieltä asian hyvyydestä. Nyt osa raviväestä otti jo etukäteen voimakkaasti kantaa yhden peliyhtiön puolesta, vieläpä julkisesti. Myös käydyssä valtuuskunnan kokouksessa käytettiin, Nergin ja Kallasvuon vielä ollessa paikalla puheenvuoroja, joissa kannatettiin voimakkaasti yhtä peliyhtiötä. Yleensä kun pyritään oman etutahon osalta hyvään lopputulokseen, rivit täytyisi pitää yhtenäisenä ja ulospäin ehjinä. Valitettavasti nyt ei näin käynyt.

Kerrotuissa olosuhteissa liikkumavara oli vähäistä. Pidimme hallituksen kesken palaverin ja luovuimme aiemmasta esityksestämme ja suositimme valtion, siis aiemmin jo hylätyn esityksen hyväksymistä. ” Onko pakko, jos ei taho ”, laulaa Jope Ruonansuu. Sopisiko Jopen laulu myös tähän tilanteeseen.

Nyt olemme yhden peliyhtiön tilanteessa. Tehty päätös on lopullinen. Toivon mukaan uusi peliyhtiö tuo raviurheilulle ja hevostaloudelle hyviä asioita. Valitettavasti tulevaisuudesta on annettu turhan ruusuinen kuva. Kotimainen ravi-infra on peräisin 1970 – 1980 luvulta ja kaipaisi kipeästi uudistusta. Nykyihmiset ovat vaativia ja paikkojen on oltava kunnossa. Raviradat ovat maksaneet talouteensa nähden ylisuuria palkintoja ja ovat taloudellisesti ahtaalla. Tarvittavia investointeja ei ole pystytty tekemään vuosikymmeniin. Ammattimaista ravitoimintaa pyöritetään harrastajavoimin. Työntekijöiden määrä on laskettu mahdollisimman alas. Palkintojen osalta nostotarvetta on selvästi olemassa. Lisärahalle siis löytyisi käyttöä. Mihin raha riittää ja mihin sitä käytetään ? Pelkästään raviratojen investointeihin tarvittava rahamäärä on minimissään 50 miljoonaa euroa. Palkintojen osalta nousua voisi oletetuilla paremmalla tuotolla tulla 10 – 20 %. Tämä todennäköisemmin vasta vuonna 2018. Nopeaa apua ei uudesta peliyhtiöstä tulla saamaan.

Itse toivon, että huonoilla tiedoilla, puutteellisella valmistelulla ja pakonomaisessa tilanteessa tehty peliyhtiö-päätös ei jätä juopaa raviväen piiriin. Jatkossa tarvitsemme yhteishenkeä ja kovasti työtä raviurheilun puolesta. Vain työtä tekemällä voimme menestyä. Näin myös yhdessä peliyhtiössä.


Kari Eriksson