Kärryjen säilytys vierastallissa

su 19. toukokuuta 2019 11.09.00

Pohjolan Hevosystävät on raivannut tilaa vanhasta vierastallista, rataa käyttävien Pohjolan Hevosystävien jäsenille, kärryjen säilyttämistä varten. Kärryt tulee sijoittaa niille erikseen osoitetuille paikoille siten, että tilan järjestys säilyy hyvänä. Pohjolan Hevosystävät ei vastaa säilytyksen aikana kärryille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hyvää hiittipäivää!