Suomenhevonen osa elävää maaseutua -hanke

to 9. helmikuuta 2017 12.30.00

Suomenhevonen osa elävää maaseutua -hanke

Pohjolan Hevosystävien toteuttama Suomenhevonen osa elävää maaseutua-hanke on 1,5-vuotta kestoltaan ja sen rahoitus tulee ELY-keskukselta Maaseudun kehittämis-rahastosta. Hanke on saanut alkunsa koko ajan laskevista suomenhevosvarsojen syntyvyys määristä. Raviurheilun ja hevostalouden merkitys elävän maaseudun ylläpitämisessä ja kehittämisessä on suuri. Jos suomenhevosten astutusmäärät saataisiin kasvamaan sekä varsojen syntyvyyttä sekä omistajuutta lisättyä se lisäisi työtä maaseudun yrittäjille. Yrittäjille on tarjottava tietoa suomenhevosen monipuolisuudesta ja eri käyttötarkoituksista.
Mikäli suomenhevonen voi hyvin se tarkoittaa hyvää koko maaseudulle. Suomenhevonen – osana elävää maaseutua-hankkeella pyritään lisätä suomenhevosen kasvatusta ja innostaa yrittäjämäisen kasvatustoiminnan lisäämiseen. Pyritään aktivoimaan alueen yrittäjiä panostamaan suomenhevosiin yritystoiminnassaan ja löytämään suomenhevosen monipuoliset käyttömahdollisuudet. Samalla pyrimme paneutumaan niihin asioihin, millä voisimme turvata kansallisrotumme tulevaisuuden myös taloudellisesti vaikeina aikoina, koska hevosala luo työpaikkoja maaseudulle. Kun suomenhevosten syntyvyys saadaan kasvamaan, löytyy laajemmasta populaatiosta laadukkaampia ja sopivampia yksilöitä yritysten toimintaan, tämä taas parantaa yritysten liiketaloutta. Hevoskasvatuksen ja – koulutuksen tarkoituksena laadukas tuote, vaikka hevonen ei tuotteena voi olla tasalaatuinen ja takuutuote, kun kyse on kuitenkin yksilöstä. Ja suomenhevonen on perustellusti kansalliseläimemme.

Ensimmäisessä osiossa pyritään antamaan tietoa suomenhevosen historiasta, merkityksestä maaseudulle ja Suomelle. Kerrotaan hevosen hoidosta, hevosyrittämiseen liittyvistä asioista ja suomenhevosen merkityksestä elävälle maaseudulle. Tarkoituksena on suomenhevosen kiinnostavuuden lisääminen. Tiedon antaminen pyritään tekemään luennoilla ja seminaareilla, joissa käsitellään kattavasti suomenhevosen syntyhistoriaa ja valtasukuja, suomenhevosen merkitystä viime sodissa ja maan jälleenrakentamisessa, suomenhevosen merkitystä maaseudulle ennen ja nyt, suomenhevosen monikäyttöisyyttä ja niitä keinoja, joilla kansallisrotumme voidaan säilyttää. Kerrotaan suomenhevosen monipuolisista käyttömahdollisuuksista; suomenhevonen on urheilullinen, terve ja kestävä kilpahevonen, tasaisen luonteen ja liikkeiden ansiosta toimiva terapia- ja vaellusratsu, ja ennen kaikkea se on jalostettu Suomen oloihin. Hankkeessa toteutetaan kahdeksan (8)luentoa ja kysely alueen hevosyrittäjille.

Alustavasti luento- ja seminaariohjelma tulisi olemaan seuraava:
1.1. Suomenhevosen syntysijoilla, ”puhdasta historiaa”. Suomenhevoslegendat. Mistä suomenhevosrotu on lähtenyt ja mikä se on nyt. Mitkä ovat sen tulevaisuuden näkymät.
1.2. Ajatuksia jalostukseen ja kasvatukseen ja varsottamiseen, miten tuottaa laadukkaita varsoja.
1.3. Suomenhevosen hyvinvointi; hoito, ruokinta, terveydenhuolto. Sosiaalinen merkitys; sosiaalipedagoginen toiminta.
1.4. Suomenhevosen valmennus, vammojen hoito- ja ennaltaehkäisy. Hieronta, vesikuntoutus, suolahuone.
1.5. Suomenhevonen maaseudulla ja kaupungissa – raja-aidat kaatuvat: uudenlainen nykykäyttö, miten suomenhevosta pystytään entistä monipuolisemmin hyödyntämään. Valmennusvinkkejä Ruotsista ja Norjasta.
1.6. Suomenhevosiin liittyvän urheilutoiminnan merkitys. Monipuoliset käyttömahdollisuudet; terapia, green care, vaellusratsastus, erityisryhmät.
1.7. Suomenhevonen nykyajan maaseudun arjessa, ravurista ratsuksi, voisiko suomenhevosia käyttää palvelutaloissa tai päiväkodeissa sosiaaliseen toimintaan? Suomenhevosen brandi.
1.8. Hevosmatkailun mahdollisuudet, suomenhevosen vienti ulkomaille, kimppaomistaminen yms. uudet tuulet. Voisiko kimppaomistamista tarjota yrityksille?

Kysely hevosyrittäjille
Suomenhevonen – osa elävää maaseutua – hankkeella pyritään Pohjoisen ravialueen osalta selvittämään suomenhevoskasvattajat ja suomenhevostammojen omistajat. Kyselytutkimuksella pyritään selvittämään kohderyhmän ajatukset ja tulevaisuuden suunnitelmat kasvatustoimintaan sekä käymään läpi niitä asioita, joilla kasvatustoimintaa ja kiinnostusta suomenhevosen kasvattamiseen voitaisiin parantaa! Selvitetään, mitkä ovat kasvattajien tulevaisuuden suunnitelmat, onko heillä aikomusta jatkaa kasvatustoimintaa tai jopa laajentaa sitä.
Lisätietoja hankkeesta antaa: projektityöntekijä Minna Kuusisto/ minnakuu74@gmail.com tai 0500-241047


Suomenhevonen osa elävää maaseutua-hanke on lähtenyt koko ajan laskevista suomenhevosvarsojen syntyvyys määristä. Raviurheilun ja hevostalouden merkitys elävän maaseudun ylläpitämisessä ja kehittämisessä on suuri. Jos suomenhevosten astutusmäärät saataisiin kasvamaan sekä varsojen syntyvyyttä sekä omistajuutta lisättyä se lisäisi työtä maaseudun yrittäjille. Yrittäjille on tarjottava tietoa suomenhevosen monipuolisuudesta ja eri käyttötarkoituksista. Muun muassa seuraavat maaseudun yrittäjät hyötyisivät: siittolat, talliyrittäjät, kengittäjät, eläinlääkärit, rehuntuottajat, maatalouskaupat, hevoshierojat, ravivalmennustallit, raviohjastajat, hevosjalostusliitot ja hevosalankoulut. Ravit ovat urheilua ja hienoa ajanvietettä ja tarjoavat myös kaupunkilaiselle inhimillisen vaihtoehdon nähdä ja kokea suuria tunteita kauniiden hevosten ja jännittävien kilpailujen muodossa. Hevosen, erityisesti suomenhevosen, merkitys on aina ollut suuri koko koko Suomelle. Varsinkin nyt Suomenhevosen 110-v juhlavuonna.
Hevosala mahdollistaa, että yhä kaupunkilaistuvilla suomalaisilla säilyy kosketus luontoon ja eläimiin. Hevosala on ensiarvoisessa asemassa monimuotoisen maaseutuympäristön ja –maiseman säilyttämisessä. Hevosala luo työpaikkoja ennen kaikkea maaseudulle. Nykypäivän ihmiset kaipaavat harrastusten avulla elämyksiä ja jännitystä sekä toisaalta vihreitä arvoja, luontoa ja rauhaa. Hevosharrastus kykenee tarjoamaan näitä kaikkia. Asiakaskunta on muuttunut; kimppaomistaminen on lisääntynyt , ravipelit ovat siirtyneet enenevissä määrin internetiin, normaalipäivien ravien yleisössä on käynyt kato, mutta toisaalta suurkilpailut, kuten kuninkuusravit ovat säilyttäneet suosionsa. Ratsastusurheilussa aikuisharrastajien määrä on lisääntynyt. Muutokset koskettavat koko hevosalan kenttää. Vaatimukset yrittäjien ja kasvattajien asiakaspalvelu- ja markkinointiviestinnän osaamista kohtaan kasvavat.
Viime sodissa suomenhevonen oli korvaamaton kumppani maamme puolesta taisteleville sotureille. Sodan jälkeen suomenhevonen oli tärkeä osa maan jälleenrakennusta sekä maa- että metsätalouden osalta. Ilman uskollista ystävää pellot olisivat jääneet kyntämättä ja äestämättä eikä heinätöihin olisi päästy ajoissa. Sama koskee omaa vihreää kultaamme. Metsätalous vaati suomenhevosen sisua. Ilman suomenhevosta tukit eivät olisi liikkuneet eikä savotoita olisi tehty. Suomenhevosen merkitystä ei voi liioitella. Kysymys on kansalliseläimestämme, jolle kuuluu suuri kiitos, ei pelkästään maaseudun, vaan koko Suomen puolesta. Suomenhevosen vahva historia on ainutlaatuinen, jota ei ole muilla hevosroduilla.
Suomenhevonen on sopeutunut Suomen oloihin ja se on terve rotu, pitkäikäinen kilpahevonen ja sillä on helppo päästä kilpailuihin. Suomenhevonen soveltuu kokonsa puolesta, niin aikuisille, kuin lapsillekin.