Yhteiskunnallistetaan raviurheilu

su 22. joulukuuta 2019 15.21.00

Raviurheilussa ja erityisesti hevosissa on paljon liittymäkohtia yhteiskuntaan. Valitettavasti me hevosihmiset emme aina itse huomaa näitä meille ja lajillemme tärkeitä asioita.

Suomenhevonen on ollut mukana kaikissa Suomen historian tärkeissä vaiheissa. Suomenhevosta kunnioitetaan ja ihaillaan muidenkin kuin hevosväen toimesta. Suomenhevonen on osa suomalaista yhteiskuntaa ja jo sellaisenaan suojeltava ja tuettava asia. Voisiko valtion budjettiin lisätä määrärahan kansallisomaisuuden säilyttämistä varten ja merkitä se suomenhevosen hyvinvoinnin takaamiseen? ”Miljoona Suomen pelastajalle ”, ei olisi hassumpi perustelu tärkeälle asialle.

Suomalainen ravivalmennus on Euroopan huippua. Sama koskee eläinlääkäreitämme ja yleisesti hevosiin liittyvää tietoutta. Hevosiin liittyvää yhteiskunnallista tutkimusta ja kirjallisuutta ei taas ole juurikaan saatavissa. Mikäli haluamme, että muutkin arvostavat hienoa lajiamme, on raviurheilulla oltava oma yhteiskuntaan liittyvä kulttuurinsa. Ravikulttuuri edellyttää syvällistä ajattelua ja otetta olennaisesta. Yhteiskunnallinen hevosiin ja niiden merkitykseen liittyvä tutkimus ja yhteistyö yliopistojen kanssa antaisi hyvää pohjaa ravikulttuurin luomiselle. Myös oman hevosperinteen ja sen hyväksi työtä tehneiden ihmisten kunnioittaminen on tärkeä osa yhteiskunnallista ravikulttuuria ja sen luomista.

Hippoksessa on viime vuosina kiinnitetty huomiota ja panostettu yksittäisiin isoihin tapahtumiin. Hevoset Kaivarissa tai Lumiravit ovat tästä esimerkkejä.  Ikävä kyllä hyöty suhteessa työhön ja vaivaan on jäänyt näiltä osin heikoksi.  Olemme myös pyrkineet hyötymään muiden lajien suosiosta. Jääkiekkoon liitetty raviliiga ei ole tuonut jääkiekon kannattajia raviurheilun pariin tai lisännyt lajien välistä yhteistyötä. Yhteiskunnallista hyväksyntää ei voi ostaa toisten lajien kustannuksella.

Raviurheilussa arki edeltää juhlaa. Hevosenomistajalle voitto iltaraveissa tai hyvä sijoitus on juhlan aihe. Näissä arkisissa ja ajankohtaisiin asioihin liittyvissä asioissa meillä ja keskusjärjestöllämme on tehtävää.  Talvisodan syttymisen 80-vuotispäivä huomioitiin hienosti menneissä Turun 75-raveissa. Saamani tiedon mukaan nimenomaan radan oman aktiivisuuden vuoksi.  Olisiko ajatusta siinä, että keskusjärjestön taholta laadittaisiin raviradoille tapahtumakalenteri sekä näihin liittyvä konseptointi radalle kuuluvista tarvittavista / toivotuista toimista.  Asioita, joissa raviurheilu on yleisesti hyväksytty ja tunnustettu osa yhteiskuntaa, on syytä korostaa ja tuoda esille.  Taas alueellisen tiedotusorganisaation luominen olisi jo itse lajinkin kannalta tärkeää ja antaisi mahdollisuuden hevosuutisten leviämiseen oman väen ulkopuolelle.   

Tulevaisuustyötä vai työtä myös tulevaisuudessa.  Löysät puheet ja hauskat haaveilut eivät vie raviurheilua eteenpäin.  Tulevat vuodet ovat raviurheilun tulevaisuuden kannalta ratkaisevia. Virheisiin ja huonoihin ratkaisuihin ei ole enää varaa.  Tehdään yhdessä hevosista ja raviurheilusta tavoiteltava asia. Lähtökohtana tulisi olla hevosten ja raviurheilun yleinen hyväksyttävyys ja arvostaminen. Yhteiskunnallistetaan raviurheilu!

Kari Eriksson